close
loading

facebook twiter youtube

Klimatyzacja

Instalacje cieplne

Instalacje Sanitarne

Zarządzanie nieruchomościami

 

W ramach zarządzania nieruchomością świadczymy pełen zakres usług, który dostosowany jest do wymagań stawianych nam przez Właścicieli nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością obejmuje:

 1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości; prowadzenie wykazu lokali, ich właścicieli oraz najemców w lokalach niewyodrębnionych.
 2. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami Prawa Budowlanego.
 3. Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń w częściach wspólnych budynku, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością, terenów zielonych oraz placu zabaw.
 4. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń technicznych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 5. Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wywozu śmieci.
 6. Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości: anteny zbiorczej, domofonu itp.
 7. Zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, zimnej wody, gazu, anteny zbiorczej telewizyjnej oraz innych urządzeń wspólnego wyposażenia nieruchomości
 8. Przygotowanie umów o ubezpieczenie budynku położonego na nieruchomości wspólnej oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 9. Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że będą pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 10. Zawieranie umów o dostawy, roboty bądĄ usługi, związanych z realizacją zadań wymienionych w pkt. 3-8 niniejszej oferty, kontrola poprawności realizacji tych umów oraz ich zmiany, rozwiązywanie w przypadkach uzasadnionych.
 11. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 12. Przygotowywanie projektów planu gospodarczego – planów remontów, planów przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej, korekty tych planów.
 13. Przygotowywanie rozliczenia rocznego planu gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej.
 14. Dysponowanie rachunkiem bankowym Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy. Na życzenie Zarządu Wspólnoty skuteczne realizowanie płatności wymagać będzie podpisów Członków Zarządu Wspólnoty;
 15. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóĄniej do 30 marca roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy.
 16. Prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej.
 17. Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej.
 18. Wydawanie zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej, spraw meldunkowych itp.
 19. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.
 20. Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniach sądowych

 

Powyższy pakiet może być rozszerzony o usługi związane z utrzymaniem czystości nieruchomości oraz usługi związane z obsługą konserwacyjno – eksploatacyjną instalacji: sanitarnych, gazowych i elektrycznych oraz prowadzenie całodobowego dyżuru pogotowia awaryjnego ww. instalacji.

Zakres prac oferowanych przez naszą firmę jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb Właścicieli nieruchomości.

Informujemy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zarządzania.

W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z pracownikiem naszej firmy celem uzyskania niezbędnych informacji i przygotowania szczegółowej oferty.

 

 

 

Instalacje sanitarne


ARPOL Sp. z o.o. prowadzi roboty związane z wykonawstwem oraz wymianą wewnętrznych instalacji sanitarnych. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Ale nie tylko. Dzięki doświadczeniu wysokim kwalifikacjom gwarantujemy niezawodność oraz trwałość wykonywanych przez naszą firmę instalacji:
 • wody zimnej
 • ciepłej wody użytkowej;
 • kanalizacyjnej;
 • gazowej.

Wykonujemy instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej na niezawodnych systemach z rur :

A. polipropylenowych łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego lub rur wielowarstwowych Instalacje tego typu:

 • nie ulegają korozji,
 • są lekkie i elastyczne,
 • nie wymagają dużej ilości kształtek,
 • spełniają wymagania higieniczne stawiane instalacjom wody pitnej.

 

 

B. miedzianych

Instalacje wodne wykonane z miedzi są:

 • odporne na korozję.
 • miedĽ, jako pierwiastek bakteriostatyczny, hamuje wzrost i niszczy bakterie znajdujące się w wodzie.
 • dzięki specjalnej obróbce rura miedziana ma gładką powierzchnie wewnętrzną, co ogranicza osadzanie się kamienia na jej ściankach.
 • nie wymaga konserwacji i remontów

 

Instalacje kanalizacyjne wykonywane są wyłącznie z wysokojakościowego PCV.

 

 

Do zakresu działania spółki ARPOL należy również:

 • Montaż i wymiana instalacji sanitarnych
 • Montaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 • Dostawa i montaż klimatyzatorów
 • Dostawa, legalizacja, montaż wodomierzy i ciepłomierzy
 • Dostawa armatury oraz urządzeń sanitarnych i energetyki cieplnej

 

 

Instalacje cieplne

 

 • Zajmujemy się montażem nowych instalacji grzewczych, a także modernizacją istniejących instalacji:

  • centralnego ogrzewania;
  • systemów solarnych;
  • ogrzewania podłogowego
  • promienników gazowych
 • ARPOL Sp. z o.o. projektuje i wykonuje instalacje cieplne oparte na urządzeniach wiodących producentów. Mamy duże doświadczenie w projektowaniu i budowie kotłowni gazowych, olejowych, na paliwa stałe, jak również inne niekonwencjonalne Ľródła energii.
   
 • Wykonujemy projekty oraz regulację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
   
 • Wykonujemy stacje wymienników ciepła wraz z ich montażem.